صعود به موفقیت

این قالب Prezi برای ارائه یک کسب و کار خلاقانه طراحی شده است . استفاده از نمودار گرافیکی  به شکل نردبان رنگارنگ نشان دهنده کسب و کار موفق است .

قالب بسیار قابل تنظیم بوده، نمودار های نواری با تکرار عناصر و ایجاد نمودارهای جدید سفارشی می شود.

از این قالب Prezi برای برای کسب و کار ، بازاریابی و یا هر موضوع دیگر در مورد رسیدن به اهداف دشوار، مسائل مالی، انگیزه و موفقیت استفاده کنید.

این قالب به صورت رایگان از طرف شرکت پرزی طراحی و توسط گروه prezibase.ir  ترجمه شده است.

و به صورت رایگان ارائه می شود.

بسته فارسی نویس این قالب را از اینجا دانلود کنید.

رایگان – خرید