بسته فارسی ساز قالب ساعت شیشه ای . در این بسته فایل های با فرمت psd به صورت لایه باز و قابل ویرایش برای بخش های مختلف ارائه مذکور ایجاد شده و…

۵ هزار تومان – خرید

بسته فارسی ساز قالب صعود به موفقیت . در این بسته فایل های با فرمت psd به صورت لایه باز و قابل ویرایش برای بخش های مختلف ارائه مذکور ایجاد…

۵ هزار تومان – خریدرایگان – خرید

به این قالب های توسط اعضای جامعه Prezi ایجاد شده است، نگاه کنید. 

رایگان – خرید

یک قالب به شکل نقشه ی جقرافیایی که می توانید مطالب خود را در قسمت های مختلف آن قرار دهید زمینه ی نقشه آبی انتخاب شده است.

رایگان – خرید

محیطی به شکل چرخ دنده که می توانید مطالب خود را در قسمت های مختلف آن قرار دهید.

رایگان – خرید