قوانین و مقررات

دسترسی و استفاده تمامی کاربران از سایت prezibase.ir، مشروط به رعایت قوانین و مقررات ذکر شده است و استفاده از مطالب، خدمات و محصولات به معنای پذیرش این قوانین و مقررات است.

در صورت هرگونه ابهام یا سوال، لطفا آن را از طریق راه های ارتباطی موجود مطرح بفرمایید.

 حریم خصوصی

اطلاعات ارائه شده در هر یک از مراحل خرید و یا ثبت سفارش تنها برای موارد ذکر شده استفاده می شوند.

سایت prezibase.ir برای حفاظت و نگهداری از اطلاعات و حریم شخصی کاربران تمام توان خود را به کار می گیرد.

سایت prezibase.ir ممکن است برای ارتباط بهتر با مشتریان، ارائه خدمات به روز و برتر، بهینه سازی محتوای وب سایت، اطلاع رسانی رویدادها، اخبار و خدمات از راه های ارتباط کاربران استفاده کند.

شرایط فسخ، طراحی و عودت وجه

با توجه به مدت زمان انجام هر پروژه، در صورتی که طراحی آغاز نشده باشد، در صورت انصراف کارفرما، کل مبلغ پرداخت شده عودت داده خواهد شد، در غیر اینصورت امکان عودت وجه وجود ندارد.

وظیفه آماده سازی مطالب جهت طراحی به عهده کارفرما است.

طراحی کاملا مطابق موارد درخواستی در مرحله ثبت سفارش انجام می شود که کارفرما موظف است تمامی موارد مورد نظر را ذکر کند، در غیر اینصورت مغایرت در طراحی نهایی به عهده مشتری بوده و تیم طراحی مسئولیتی ندارد.

در صورت قصور در طراحی برخلاف موارد درخواستی، امکان اصلاح و برطرف کردن معایب و همچنین در صورت درخواست، امکان عودت وجه به میزان برآورده نشدن معیارهای مد نظر وجود دارد.

طراحی مطابق سطوح طراحی تعیین شده انجام می شود که کارفرما موظف است با مطالعه توضیحات کامل و شفاف آورده شده در هر قسمت، نسبت به انتخاب سطح طراحی مد نظر اقدام نماید.

محدودیت زمانی برای پشتیبانی از سفارشات انجام شده وجود ندارد و اصلاحات جزئی به تعداد دفعات مشخص شده در سایت به صورت رایگان و اصلاحات عمده با اخذ مبلغ انجام خواهند شد.

شروع اجرای طراحی منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوی کارفرما و تحویل اطلاعات جهت اجرای طراحی است. بنابراین هرگونه تاخیر در موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر در زمان اجرای طراحی می شود و به عنوان تاخیر تیم طراحی محسوب نمی شود.

سفارشات تنها زمانی تحویل داده خواهند شد که کل مبلغ پرداخت شده باشد و تیم طراحی مسئولیتی در قبال تاخیر تحویل نهایی به دلیل عدم پرداخت مبلغ توسط کارفرما نخواهد داشت.

حق استفاده از نمونه کارها با حفظ هویت و اطلاعات کارفرما برای تیم طراحی محفوظ است.