بسته فارسی ساز قالب ساعت شیشه ای . در این بسته فایل های با فرمت psd به صورت لایه باز و قابل ویرایش برای بخش های مختلف ارائه مذکور ایجاد شده و…

۵ هزار تومان – خرید

بسته فارسی ساز قالب صعود به موفقیت . در این بسته فایل های با فرمت psd به صورت لایه باز و قابل ویرایش برای بخش های مختلف ارائه مذکور ایجاد…

۵ هزار تومان – خریدرایگان – خرید

به این قالب های توسط اعضای جامعه Prezi ایجاد شده است، نگاه کنید. 

رایگان – خرید

یک قالب به شکل نقشه ی جقرافیایی که می توانید مطالب خود را در قسمت های مختلف آن قرار دهید زمینه ی نقشه آبی انتخاب شده است.

رایگان – خرید

محیطی به شکل چرخ دنده که می توانید مطالب خود را در قسمت های مختلف آن قرار دهید.

رایگان – خرید

قالب یک ساعت شیشه ای است که برای ارائه هایی باموضوعیت زمان مناسب می باشد. بسته فارسی نویس ارائه شده برای این قالب را می توانید از اینجا تهیه کنید.…

رایگان – خرید

از این قالب Prezi برای برای کسب و کار ، بازاریابی و یا هر موضوع دیگر در مورد رسیدن به اهداف دشوار، مسائل مالی، انگیزه و موفقیت استفاده کنید.

رایگان – خرید